Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΘΕΡΙΣΤΕΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ...ΖΚΕ...ΤΟ ΣΤΑΧΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΥΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ...


ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ...


ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΟΥ...


Ο ΣΙΤΟΣ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ... ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ...


ΤΟ ΔΕ ΑΧΥΡΟ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ...ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΑΙΕΤΑΙ...


Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·

ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.

ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.

προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;

ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;

ὁ δὲ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον·

ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.


Αλλην παραβολήν προσέφερεν εις αυτούς και είπεν· “η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον που έσπειρε καλόν σπόρον στον αγρόν του.

Την ώραν όμως που εκοιμώντο οι άνθρωποί του, ήλθεν ο εχθρός του, έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε.

Οταν δε μετ' ολίγον εβλάστησαν τα στάχυα και έκαμαν καρπόν, τότε εφάνησαν και τα ζιζάνια ανάμεσα εις αυτά.

Οι δε δούλοι του οικοδεσπότου προσελθόντες του είπαν με απορίαν και λύπην· Κυριε, εσύ δεν έσπειρες εκλεκτόν σπόρον στο χωράφι σου; Από που λοιπόν έχει τα ζιζάνια;

Είπε δε εκείνος εις αυτούς· ένας εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο. Οι δούλοι του είπαν· θέλεις λοιπόν να πάμε να μαζέψωμε τα ζιζάνια;

Εκείνος όμως είπε, όχι, μήπως τυχόν καθώς θα μαζεύετε τα ζιζάνια, ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι.

Αφήστε τα να μεγαλώνουν και τα δύο μαζή έως τον θερισμόν. Και κατά τον καιρόν του θερισμού θα πω στους θεριστάς· μαζεύσατε πρώτα τα ζιζάνια και δέσατέ τα σε δεμάτια, δια να τα κατακαύσετε.

Το δε σιτάρι μαζεύσατέ το εις την αποθήκην μουΙΠΠΟ!

8 σχόλια:

Iππο είπε...

Είθε ο Θεός να σε κρατάει πάντα
είθε όλες σου οι ευχές να πραγματοποιηθούν.
Είθε πάντα να ενεργείς για άλλους
και να επιτρέπεις σε άλλους να ενεργούν για εσένα..

Είθε να κτίσεις μια σκάλα ως τα αστέρια
και να ανεβαίνεις σε κάθε σου βόλτα,
Είθε να παραμείνεις για πάντα νέος.

Είθε να μεγαλώσεις με σκοπό να είσαι δίκαιος
Είθε να μεγαλώσεις με σκοπό να είσαι αληθινός,
μακάρι πάντα να ξεχωρίζεις την αλήθεια,
και να βλέπεις το φως να σε περιβάλλει.

Είθε πάντα να είσαι θαρραλέος,
Να στέκεσαι ορθός και να είσαι δυνατός
Είθε να παραμείνεις για πάντα νέος

Είθε πάντα τα χέρια σου είναι ενεργά,
και τα πόδια σου ταχιά.
Είθε να έχεις δυνατή παιδεία,
όταν οι άνεμοι θα φέρουν αλλαγές.

Είθε η καρδιά σου να γεμίζει πάντα από χαρά,
Είθε να παραμείνεις για πάντα νέος

Είθε τα τραγούδια σου πάντα να τραγουδιούνται...

Είθε να μένεις πάντα νέος, στο πνεύμα, στην αγάπη, στην πίστη, στη φιλία, στην Ελπίδα...
...στη μάχη!!!!
Όσο η κτίση βρομίζει, παρακμάζει, και σαπίζει....
Τόσο εσύ να μένεις καθαρός....
Για πολλούς θα γίνεις παραδειγμα....
Οι υπόλοιποι θα λάβουν τη θέση τους από τους θεριστές....
Μην αλλάξεις για να μοιάζεις με τους άλλους, άσε τους άλλους να μοιάσουν σε σένα που αγωνίζεσαι να μοιάσεις σ αυτό γ το οποίο δημιουργήθηκες!!!!

Δύναμις Αδερφέ περιττό να το αναφέρω...

PISTOS 788 είπε...

Iππο!

Είθε να μένεις πάντα νέος, στο πνεύμα, στην αγάπη, στην πίστη, στη φιλία, στην Ελπίδα...
...στη μάχη!!!!
Όσο η κτίση βρομίζει, παρακμάζει, και σαπίζει....
Τόσο εσύ να μένεις καθαρός....
Για πολλούς θα γίνεις παραδειγμα....
Οι υπόλοιποι θα λάβουν τη θέση τους από τους θεριστές....
Μην αλλάξεις για να μοιάζεις με τους άλλους, άσε τους άλλους να μοιάσουν σε σένα που αγωνίζεσαι να μοιάσεις σ αυτό γ το οποίο δημιουργήθηκες!!!!

ΔΥΝΑΤΟ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ!

ΥΓ. ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΤΑΧΥ ΟΤΙ ΠΡΩΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΑΧΥΡΟΥ...ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ...

ΕΤΣΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ...ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΝΕΡΩΘΕΙ...

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ!

Iππο είπε...

Gentle mother, font of mercy,
Save our sons from war,
We pray
Stay the swords, and stay the arrows,
Let them know a better day
Gentle mother, strength of women,
Help our daughters,
Through this fray
Soothe the wrath, and tame the fury,
Teach us all a kinder way
Gentle mother, font of mercy,
Save our sons from war,
We pray
Stay the swords, and stay the arrows,
Let them know a better day
https://www.youtube.com/watch?v=CKvOQXPfrMA&ab_channel=Karliene

PISTOS 788 είπε...

Iππο!

ΚΑΛΟ!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

zkcome είπε...

ΣΧΟΛΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΩΝ (1957)

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ.

Ζ.Κ

zkcome είπε...

Ο Κύριος κρατά καλά κρυμμένους τους πνευματικούς καταδρομείς του. Το Άγιο Πνεύμα έχει βάλει συρματόπλεγμα γύρω από το ορθόδοξο δόγμα και ο Δεσπότης Χριστός θα χαλάει, πάντα την τελευταία στιγμή, τα σχέδια των παγκοσμ/τών, στέλνοντας κάποιον από τους πνευματικούς ΟΥΚάδες του, οι οποίοι αναμένουν ξάγρυπνοι, καλά κρυμμένοι πίσω από τα άνθη της ταπείνωσης, για να επιτεθούν, την κατάλληλη ώρα, στον εχθρό, με τη Γλώσσα της Αληθείας.

zkcome είπε...

Στο μελλοντικό πόλεμο θα υποφέρουν πιο πολύ οι λαοί πού θα βρεθούν μέ μεγαλύτερη υπερηφάνεια έναντι του Θεού.

Η νίκη θα κατοχυρωθεί μέ τη μετάνοια και την επιστροφή στο Χριστό.

Εαν ούτε ένας χριστιανικός λαός δεν μετανοήσει και δεν επιστρέψει στο Χριστό ως κέντρο της ψυχής του και της ζωής του, ή νίκη θα δοθεί από το Θεό στους ασιατικούς και μη χριστιανικούς λαούς.

PISTOS 788 είπε...

zkcome!

ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ...ΦΟΒΕΡΑ ΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ...

... στέλνοντας κάποιον από τους πνευματικούς ΟΥΚάδες του, οι οποίοι αναμένουν ξάγρυπνοι, καλά κρυμμένοι πίσω από τα άνθη της ταπείνωσης, για να επιτεθούν, την κατάλληλη ώρα, στον εχθρό, με τη Γλώσσα της Αληθείας...

ΕΓΡΑΨΕΣ ΦΟΥΤΖΙ ΜΟΥ...

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (5) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (58) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ... (13) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (2) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (23) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟ... (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΡΓΗ. (1) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (59) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΟΝΟΣ... (1) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (2) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (53) ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. (1) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (18) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (6) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.