Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Θὰ σᾶς βάλουν βαρὺ καὶ δυσβάσταχτο φόρο ἀκόμη καὶ στὰ παράθυρα καὶ στὰ κοτέτσια, ἀλλὰ όμως δὲν θὰ προλάβουν.

Ἂν σὲ έναν κόψουν τὸ ρεῦμα, ἐμεῖς θὰ τὸ κόψουμε σὲ όλους τοὺς ναούς. Θὰ κάνουμε γάμους μὲ κεριὰ στὰ χέρια καὶ λειτουργίες μὲ δάκρυα στὰ μάτια. Μὲ κανέναν τρόπο δὲν θὰ δεχθοῦμε, τὴ στιγμὴ ποὺ νοικοκυριὰ εἶναι βυθισμένα στὸ σκοτάδι, οἱ ναοὶ νὰ λειτουργοῦν μὲ ἀναμμένους τοὺς πολυελαίους.
Η Ελλάς «πωλείται» σε δημοπρασία, και τα σαρκοβόρα όρνεα με τα γαμψά ράμφη τους διαμοιράζονται τα ιμάτια αυτής, ποντάροντας στις ζαριές των αρπακτικών φρουρών των εσταυρωμένων της Αυτοκρατορίας του Χρήματος. Την ίδια στιγμή, οι τοπικοί ηγεμονίσκοι, αποστερημένοι της θρησκευτικής τους «ταυτότητας» λόγω των εκσυγχρονιστικών τους έξεων και των επιταγών του Άννα και Καϊάφα, αγνοούν το επερχόμενο τέλος της ιστορίας, την νομοτελειακή δηλαδή έλευση «Εκείνου με το φραγγέλιο» που, κεχρισμένος από τον πανόπτη Οφθαλμό της Δικαιοσύνης, πέπρωται να γκρεμίσει τον Ναό και σε τρεις μέρες να τον ξαναχτίσει…
Χ.ΓΟΥΔΗΣ.
Ευαγγελίζομαι την Μείζονα Ανατροπή
την Νεκροφάνεια των Ιδεών
την άγουσα στην ολική κατάρρευση
της απαξίας και της μασκαράτας
Χ.ΓΟΥΔΗΣ.
ΕΠΕΣΕΝ,ΕΠΕΣΕ ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ...ΟΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΑΥΤΗΣ ΠΕΠΩΚΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ,ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕΤ'ΑΥΤΗΣ ΕΠΟΡΝΕΥΣΑΝ,ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΡΗΝΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΛΟΥΤΗΣΑΝ....
ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ Η ΠΟΛΙΣ Η ΜΕΓΑΛΗ,Η ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΒΥΣΣΙΝΟΝ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΝ....ΟΤΙ ΜΙΑ ΩΡΑ ΗΡΗΜΩΘΗ Ο ΤΟΣΟΥΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ...ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ πρέπει ὁ λαὸς νὰ δείξει τὸ διαμέτρημα τῆς δύναμής του, νὰ κάνει γνωστὰ τὰ όριά του. Ἦρθε ἡ ὥρα όλοι μαζὶ νὰ πάρουμε στὰ χέρια μας τὶς τύχες μας. Ὅσο παραμένουμε ἀδρανεῖς, όσο μένουμε ὑποτελεῖς σὲ ἐσφαλμένες ἢ ἀβάσταχτες ἐπιλογές, τόσο καθιστοῦμε τὸν ἑαυτό μας συνυπεύθυνο στὸν ἀργὸ ἀλλὰ βέβαιο ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό μας. Ἂν δὲν ξυπνήσουμε, τελειώσαμε. Δὲν θὰ ὑπάρχει συνέχεια!
Καιρὸς πλέον νὰ ξεσηκωθοῦμε. Τὰ πάντα πρέπει νὰ ἀλλάξουν. Καὶ ἐπειδὴ δὲν θὰ τὰ ἀλλάξουν κάποιοι ἄλλοι, πρέπει νὰ μποῦμε στὸ παιχνίδι όλοι. Ὅποιος πονάει γιὰ τὴν κατάσταση καὶ ἀγαπάει τὴν ἀλήθεια ἔχει θέση σὲ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή. Κανεὶς δὲν περισσεύει. Ὅλες οἱ ἀνατροπές, όλες οἱ μεγάλες ἀλλαγὲς ἔγιναν ἀπὸ ἡρωικοὺς ἀνθρώπους, κυρίως νέους. Ὄχι ἀπὸ συμβιβασμένους οὔτε ἀπὸ ἀγανακτισμένους, ἀλλὰ ἀπὸ ὑγιῶς ἐπαναστατημένους. Ὅλοι μαζὶ καὶ πρέπει καὶ μποροῦμε καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀλλάξουμε μὲ δική μας πρωτοβουλία τὸ μέλλον μας. Ὄχι μὲ βία, ἀλλὰ μὲ δύναμη καὶ ἀποφασιστικότητα. Ὄχι μὲ μηδενιστικὲς ἐπιλογές, ἀλλὰ μὲ καθαρότητα, ἡρωισμὸ καὶ ἐξυπνάδα.

Σίγουρα καὶ ἡ δική μας εὐθύνη ὡς λαοῦ δὲν εἶναι καθόλου μικρή. Συμφωνήσαμε μὲ τὶς μικρονοϊκὲς πολιτικὲς ἐπιλογὲς καὶ τὶς κάναμε συνήθειες καὶ νοοτροπία μας. Ἡ ἀνειλικρίνεια, ἡ ἀδιαφορία, τὸ βόλεμα, τὸ εὔκολο κέρδος, ἡ προσβολὴ τῶν θεσμῶν, ἡ ύβρις κατὰ τῆς πίστης καὶ παράδοσής μας, ἡ ἀσέβεια κατὰ τοῦ κράτους καὶ τῶν νόμων, οἱ ἀλόγιστες διεκδικήσεις ἀποτέλεσαν κομμάτια τῆς ζωῆς τοῦ νεοέλληνα ποὺ δὲν μᾶς τιμοῦν καθόλου. Δὲν μᾶς φταῖνε μόνον οἱ ἄλλοι είτε αὐτοὶ λέγονται κερδοσκόποι είτε ξένα συμφέροντα είτε πολιτικοί. Τὸ δικό μας μερίδιο εὐθύνης γιὰ τὸ σημερινό μας κατάντημα δὲν εἶναι εὐκαταφρόνητο. Ἡ λύση τῆς μετάνοιας καὶ ἀλλαγῆς εἶναι μονόδρομος. Τοὺς ἄλλους δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀλλάξουμε. Τὴ δική μας όμως νοοτροπία καὶ ζωὴ ἔχουμε καὶ τὴ δυνατότητα καὶ τὴν εὐθύνη νὰ τὶς διορθώσουμε. Ἂς ἀρχίσει ὡς ἐπανάσταση αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ ἡρωικό.
Ὁμολογῶ ότι καὶ ὡς Ἐκκλησία μᾶς κάνανε κομμάτι τοῦ καταρρεόντος κρατικοῦ συστήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ συχνὰ μᾶς παρερμηνεύει ὁ λαός. Ἀγκαλιάσαμε τὸ κράτος, στηριχθήκαμε σὲ αὐτὸ καὶ τραυματίσθηκε ἡ βαθειὰ σχέση μας μὲ τὸν λαό. Τὸν ὑπηρετήσαμε μὲν ὡς πονεμένο καὶ φτωχό, ἀλλὰ δὲν τὸν ἀγκαλιάσαμε ὡς κομμάτι τῆς ὑπόστασής μας. Τουλάχιστον δὲν καταφέραμε νὰ μᾶς νοιώσει ἔτσι. Μολύνθηκε τὸ γάλα τῆς μάνας του, τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπό του ἀπὸ τὸ στῆθος της. Αὐτὸ εἶναι ό,τι χειρότερο ὑπάρχει. Ὁ λαὸς εἶναι ό,τι ἱερώτερο ἔχουμε μετὰ τὸν Θεὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία στὴ φύση της εἶναι ἡ ἀνάσα τοῦ λαοῦ. Αὐτὴν τὴν ἀνάσα τελευταῖα στερηθήκαμε. Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ξαναρχίσει ὁ ζωτικὸς θηλασμός.
Δὲν ἀμφισβητῶ βέβαια ότι είμαστε καὶ θύματα. Κάποιοι μᾶς ξεγέλασαν. Κάποιοι διαχειρίσθηκαν τὰ θέματά μας μὲ ἔνοχη ἀνικανότητα. Κάποιοι μᾶς διέσυραν διεθνῶς καὶ μᾶς ὁδήγησαν στὰ στόματα τῶν θηρίων αὐτοῦ τοῦ κόσμου είτε ἀπὸ ἐπιπολαιότητα είτε ἐνδεχομένως καὶ ἀπὸ ύποπτες σκοπιμότητες.

Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ πῶ σὲ όσους δὲν μποροῦν νὰ πληρώσουν τὴν λεγόμενη «ἔκτακτη εἰσφορὰ ἀκινήτων» νὰ μὴ φτάσουν σὲ ἀπόγνωση. Νὰ ξέρουν ότι θὰ βρεθοῦμε όλοι ἑνωμένοι στὸ πλευρό τους καὶ θὰ φωνάξουμε μαζί: «Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος». Ἂς καταλάβουν ότι δὲν ἔχουμε. Δὲν μποροῦμε. Φτάσαμε στὰ όριά μας, ἀλλὰ ἀρνούμαστε νὰ μᾶς τελειώσουν. Ἂν ἀδρανήσουμε δὲν θὰ τὸ καταλάβουν. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς προφήτευσε πρὶν ἀπὸ διακόσια πενήντα χρόνια λέγοντας: «Θὰ σᾶς βάλουν βαρὺ καὶ δυσβάσταχτο φόρο ἀκόμη καὶ στὰ παράθυρα καὶ στὰ κοτέτσια, ἀλλὰ όμως δὲν θὰ προλάβουν». Πράγματι, δὲν θὰ προλάβουν! Μὴ λυγίσετε μπροστὰ στὴν οἰκονομικὴ χρεωκοπία. Αὐτὴν ἤδη τὴ ζοῦμε. Ἀρνηθεῖτε τὴ χρεωκοπία τῆς ἀξιοπρέπειας, τῆς ἱστορίας, τῆς ἐθνικῆς συνείδησης. Αὐτὰ μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ τὰ διεκδικήσουμε μέχρι τελευταίας ρανίδας. Ἔστω τώρα, τὴν τελευταία στιγμή.

Δὲν μᾶς ἔμεινε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μεταμορφώσουμε ξανὰ τὴν Ἑλλάδα σὲ πατρίδα μας, τὴν ἱστορία της σὲ ταυτότητά μας, τὰ παραδείγματα τῶν προγόνων μας σὲ βιώματά μας καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε ἀπὸ τὸν ἀσύνετο νεοπλουτισμὸ στὴν ἀξιοπρεπῆ λιτότητα καὶ ὀλιγάρκεια, ἀπὸ τὶς ὑποτελικὲς ὑποχωρήσεις στὸν ἡρωισμό καὶ ἀπὸ τὸν παγκόσμιο διασυρμὸ στὴν ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ τὸν πανθομολογούμενο θαυμασμό.
Ἔτσι, ὁ Θεός, όπως λέγει καὶ ὁ λαός, δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει, γιατὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δὲν θὰ Τὸν ἔχουμε κι ἐμεῖς ἀφήσει.
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀφύπνισης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΗΓΗ-http://www.imml.gr/webpages/egkyklioi/2011/63.pdf

14 σχόλια:

PISTOS 788 είπε...

BornGR είπε...
τάδε έφη Νίτσε!
Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, πού και πού, κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους (Έλληνες), οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα!”

BornGR είπε...

Πιστός 788 είπε....
Θα γίνει της Φουκοσίμας!

zkcome είπε...

ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΗ, ΔΙΟΤΙ Η ΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΛΕΙ ΜΙΣΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΘΕΛΕΙ ΑΓΑΠΗΣΕΙ, Η ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΕΙ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΗΤΕ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΜΑΜΜΩΝΑ.
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ ΤΙ ΝΑ ΦΑΓΗΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΙΗΤΕ ΜΗΔΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΤΙ ΝΑ ΕΝΔΥΘΗΤΕ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ;
ΕΜΒΛΕΨΑΤΕ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΠΕΙΡΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΘΕΡΙΖΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΣΥΝΑΓΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΣ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΤΡΕΦΕΙ ΑΥΤΑ. ΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΠΟΛΥ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΥΤΩΝ.
ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΜΕΡΙΜΝΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΙΑΝ ΠΗΧΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΥ;
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΠΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΣΙ ΔΕΝ ΚΟΠΙΑΖΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΚΛΩΘΟΥΣΙ.
ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΟΥΔΕ Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΔΟΞΗ ΑΥΤΟΥ ΕΝΕΔΥΘΗ ΩΣ ΕΝ ΤΟΥΤΩΝ.
ΑΛΛ ΕΑΝ ΤΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΟΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΝΔΥΗ, ΟΥΤΩ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΝΔΥΣΕΙ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΑΣ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΟΙ;
ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙ ΝΑ ΦΑΓΩΜΕΝ Η ΤΙ ΝΑ ΠΙΩΜΕΝ Η ΤΙ ΝΑ ΕΝΔΥΘΩΜΕΝ.
ΔΙΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ. ΕΠΕΙΔΗ ΕΞΕΥΡΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΣ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΧΡΕΙΑΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ.
ΑΛΛΑ ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗ.

Ανώνυμος είπε...

peter

Και αυτοι που δεν εχουν παραθυρα επειδει μενουν στα υπογεια θα πληρωνουν φορο για τις κατσαριδες και αν δεν εχουν τοτε για τα σκαλοπατια. Και αυτοι που δεν εχουν κοτετσια θα πληρωνουν για το ενυδριο τους η για το παπαγαλακι τους και αν δεν εχουν παλι θα πληρωσουν,ισως για την κεραια της TV.

Χαχαχα αυτος ο ουραγκοταγκος ο παπανδρεου δεν αντεχετε με την καμια αυτη η ηληθιοτητα,αυτο το lost in space το βλεμα της αγελαδας ,ο τροπος που απανταει δηλαδη ειναι μοναδικος μονο με χαπακια αντεχετε.
Oσο για τον φονο του καραμαλη σιγα την επιστημη ρε παιδια οι μοσαντ και οι βατραχανθρωποι που εχουν ολοκληρωση τις δοκιμασιες και την εκπαιδευση τους ανετα σκωτωνουν εναν καραμαλη. Eνα barret 50cal με βεληνεκες πανω απο 5 χιλιομετρα,μαθαινει ποτε θα βγει απο την βουλη κτλ toυ την εχει στημενη καποιος στα 2 χιλιομετρα σε μια ταρατσα και του τιναζει το κεφαλι σαν πεπονακι η οπου αλλου θελει παλι δεν σωζεται.Ο Θεος με τις συγκηριες θα τον εσωσε η η αλλαγη εντολων μεσω των πολιτικων κινησεων του.


Ολοι οι ανθρωποι μας χρειαζονται για να δημιουργησουμε την ευτηχια μας,αλλα και ενα ευτυχισμενο περιβαλον.
Γενικα καθε τι που δημιουργηται εχει αμεση σχεση με την διανοητικη μας κατασταση. Αυτο το τρομολαγνικο μπλα μπλα των ΜΜΕ επηρεαζει την διανοητικη κατασταση της μαζας και παραλληλα την εξεληξη την ζωη μας.Δειτε,απο οσο ακουσα αναιρεθηκε ο αυξημενος φορος της δεης για αυτο τον μηνα,κατι εγινε...γιατι να μην ξαναγινει?οι προφητειες μπορουν να αναιρεθουν η αν οχι καποιες,εστω καποια κομματια τους.Ο Θεος εδωσε περα απο τα πνευματικα οπλα εδωσε και αλλα πραγματα χιουμορ και γελιο.Η τραγικες ατακες λεφτα υπαρχουν & μαζι τα φαγαμε εχουν γινει πανελλαδικες χιουμοριστηκες ατακες αν δεν υπηρχαν[της καναμε να ειναι] και ειμασταν σαν τους κινεζους η τους γερμανους θα ειχαμε 100πλασιες αυτοκτονιες.Αν δεν προσπαθουμε να ειμαστε ευτηχεις η να παλευουμε η να ελπιζουμε η να μαχομαστε τοτε μειωνουμε την δυναμη να το κανουνε αυτο οι δικοι μας ανθρωποι.Ειναι πατημενο το record και γραφουμε ιστορια.


ΒοrnGR.και εμενα καποτε με ενδιεφερε ο χρυσος.Tον χρυσο τον τρωμε μεσω του συντηριτικου Ε175 .Για τον ανθρωπο βιολογικο ειναι αχρηστος.Απλα ειναι καλος αγωγος μεταφορας ενεργειας και επειδει ειναι σπανιος λιωνει ευκολα ειναι μαλακος και εχει αξια χρηματικη κτλ απο την αρχαιοτητα εχει διατηρηθει μεχρι τωρα για εναν απλο λογο,ειναι μια καλη μπιζνα ενα σχετικο αρθρο http://oikonomikablog.pblogs.gr/oktw-pragmata-gia-to-hryso.html τοσο πολυ που βρηκαν τροπο να φταχνουν πλαστο χρυσο για να τα οικονομανε http://www.pcsteps.gr/technology/miscellaneous/1262-ge-detectors-fake-gold.Ισως εκει που να εχει αξια ειναι η διαστημικη τεχνολογια επειδει εινια καλος αγωγος.

PISTOS 788 είπε...

BornGR

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΛΕΕΙ-ΓΙΩΡΓΟ ΣΜΠΑΣΙΜΠΑ....

ΚΑΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

zkcome

ΑΛΛΑ ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗ.

ΕΑΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ...ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ....

ΣΟΥ-ΤΖΟΥ-ΚΙ...

PISTOS 788 είπε...

peter

Ειναι πατημενο το record και γραφουμε ιστορια.

ΣΩΣΤΟΣ Ο ΠΕΤΕΡ...

ΕΑΝ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΝΑΝ ΘΑ ΤΟΝ ΕΚΑΝΑΝ ΗΡΩΑ...
ΤΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΠΑΝΟ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΛΑΣΟΜΕΝΤΕΣ....

PISTOS 788 είπε...

-- Πως λέγεται ο Κόκορας που φτάνει στην άκρη του γκρεμού και δεν πηδάει;

-- Κότα.

BornGR είπε...

Σας βρίσκω σε μεγάλα κέφια μπράδερς!
Όταν υπάρχουν μεγάλα κύματα και δυνατός άνεμος, οι συνθήκες είναι ιδανικές για καλό "σερφάρισμα"....με καλή σανίδα γίνονται θαύματα!

Ευχαριστώ peter για τις απόψεις σου.....τις κρατώ.

Ο Ιούδας υποκινούμενος απο το πάθος του "φιλαργυρία", παρέδωσε τον αγαπημένο του Κύριο στην εξουσία του Καίσαρα, πιστεύοντας ότι ο Κύριος θα θαυματουργούσε και θα διέλυε τις δυνάμεις της άρχουσας γήινης εξουσίας.
Ω του θαύματος όμως ο Κύριος είπε: απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.
Ο προδότης στην κρεμάλα ως αυτόχειρ και η πνευματική βασιλεία του θεού στις καρδιές μας, γιατί το πνεύμα της Αγάπης είναι ανίκητο, όπου κατοικίσει!
ΣΜΠΑΣΙΜΠΑ..

ταξιδιώτισσα είπε...

Γεια σου Νικόλαε!!!
είσαι παλικάρι και real μπράδερ...

Ανώνυμος είπε...

peter


εεε αμα τον κανανε ηρωα τελος τελος!!!! θα πηγαινα στην βουλη και θα τραβαγα κουτουλιδια

xaxa,κοτα.Καλο

Ο Τσακ Νορις δεν μασαει απο ΔΝΤ και Τροικα γιατι είναι ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ.


Ενα socking
Κανει ένα αντρογυνο ερωτα οταν ανοιγει την πορτα ο μικρος τους γιος και τους λέει:
- Τι κανετε εκει?
- Βαζω βενζινη στην μαμα σου, απανταει ο μπαμπας.
- Πωπω μπαμπα, η μαμα πρεπει να καιει πολυ, γιατι το πρωι της εβαζε και ο θειος.

3 Μια ξανθια μπαινει σε ενα ξενοδοχειο:
- Το ονομα σας παρακαλώ?
- Παπαδοπουλου.
- Το μικρο?
- Στο σπιτι. Κοιμαται.

PISTOS 788 είπε...

BornGR

Σκέφτομαι τι κακό όνομα θάχουμε βγάνει στο σύμπαν.
Θ’ ακούν “γήινος” και θα κουμπώνονται.
Κ.ΜΟΝΤΗΣ

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΣΙΜΠΑ...ΤΟΓΙΟ;

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

ταξιδιώτισσα!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ!!!!
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ,ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΕΙ...

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΣΣΑ.

PISTOS 788 είπε...

peter

Ο Τοτος στον πατερα του...
-Μπαμπα μπαμπα στο σχολειο με φωναζουν αδελφη!
-Και συ τι κανεις παιδι μου?
-Τους βαραω με το νεσεσερ μου...

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΠΕΤΕΡ!

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (4) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (53) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (2) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (21) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟ... (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (58) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (1) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (53) ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. (1) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (17) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (6) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.