Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ-ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ-ΛΙΒΥΗ-ΟΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ....

Η ΙΣΩΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ....ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ....ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ,ΑΠΕΙΡΩΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ....ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ.... ΤΟΓΙΟ;

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ιωηλ. 2,12 Και τώρα, λέγει προς σας Κυριος ο Θεός σας• επιστρέψατε εν μετανοία προς εμέ με όλην σας την καρδίαν, με νηστείαν, με θρήνους και κοπετούς.
Ιωηλ. 2,13 Σχίσατε τας καρδίας από τον πόνον της μετανοίας και την συναίσθησιν της ενόχης σας, και όχι τα ενδύματά σας. Επιστρέψατε προς Κυριον τον Θεόν σας, διότι αυτός είναι ελεήμων και οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, λυπούμενος δια τας παρανομίας των ανθρώπων και μεταβάλλων γνώμην ως προς τας τιμωρίας των αμαρτωλών.
Ιωηλ. 2,14 Και ποιός γνωρίζει, μήπως και εις την περίστασιν αυτήν αλλάξη γνώμην ο Κυριος, επιστρέψη με στοργήν προς σας και αποστείλη την ευλογίαν του εις την χώραν μας, ώστε να προσφέρετε προς Κυριον τον Θεόν σας ευπρόσδεκτον θυσίαν και σπονδήν;
Ιωηλ. 2,15 Σαλπίσατε με την ιεράν σάλπιγγα εις την Σιών, αφιερώσατε ημέραν νηστείας, αναγγείλατε με τον κήρυκα ευλαβή λιτανείαν.
Ιωηλ. 2,16 Συναθροίσατε τον λαόν εις ιεράν συγκέντρωσιν, εκλέξατε πρεσβυτέρους ως άρχοντάς σας, συγκεντρώσατε και αυτά ακόμη τα νήπια, που θηλάζουν τους μητρικούς μαστούς• ας εξέλθη ο νεόνυμφος από τον νυμφικόν θάλαμον και η νεόνυμφος από τον νυμφικόν κοιτώνα.
Ιωηλ. 2,17 Γυρω από την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων θα κλαύσουν οι ιερείς, οι λειτουργοί του Κυρίου, και θα είπουν• “Σπλαγχνίσου και λυπήσου, Κυριε, τον λαόν σου και μη παραδώσης την ιδικήν σου κληρονομίαν στον εξευτελισμόν αυτόν, να κυριαρχήσουν δηλαδή επάνω εις αυτήν ειδωλολατρικοί λαοί, δια να μη είπουν τα έθνη• Που είναι, λοιπόν, ο Θεός των;”
Ιωηλ. 2,18 Ο Κυριος με αγίαν και θερμήν αγάπην ηγάπησε την χώραν του και ελυπήθη τον λαόν του.
Ιωηλ. 2,19 Ο Κυριος απήντησεν εις τας δεήσεις του λαού του και είπεν• “ιδού εγώ θα στείλω προς σας πλουσίαν ευφορίαν, σίτον και οίνον και έλαιον. Θα χορτάσετε από αυτά και δεν θα επιτρέψω καταισχύνην και εξευτελισμόν εκ μέρους των ειδωλολατρών.
Ιωηλ. 2,20 Εγώ θα εκδιώξω εκ της χώρας σας τον από βορρά επιδραμόντα εναντίον σας εχθρόν, θα τον απωθήσω εις περιοχήν άνυδρον και άγονον, θα εξαφανίσω τα προπορευόμενα τμήματά του μέσα εις την Νεκράν Θαλασσαν, τα δε ακολουθούντα τμήματα θα τα καταποντίσω εις την Μεσόγειον. Η δυσωδία από την αποσύνθεσιν των πτωμάτων του θα πλημμυρίση τον αέρα. Και ταύτα, διότι υπερηφανεύθη δια τα κατορθώματά του”.
Ιωηλ. 2,21 Εχε, λοιπόν, θάρρος χώρα του Ισραήλ, χαίρε και ευφραίνου, διότι ο Κυριος μεγάλα και θαυμαστά έργα έκαμε δια σέ.
Ιωηλ. 2,22 Και σεις ακόμη τα ζώα της υπαίθρου παρέτε θάρρος, διότι αι έρημοι και ξηραί πεδιάδες εβλάστησαν πλούσιον χόρτον, τα δένδρα εκαρποφόρησαν, η συκή και η άμπελος έδωσαν τα προϊόντα των.
Ιωηλ. 2,23 Τέκνα της Ιερουσαλήμ, χαρήτε και ευφρανθήτε δια τον Θεόν σας, διότι σας έδωκε τροφάς, όπως αυτός έκρινεν. Αυτός θα στείλη, όπως και προηγουμένως, βροχήν πρώϊμον και όψιμον, βροχήν στον κατάλληλον καιρόν.
Ιωηλ. 2,24 Θα γεμίσουν τα αλώνια σας από άφθονον σίτον, θα υπερεκχειλίζουν τα κελλάρια σας από οίνον και έλαιον.
Ιωηλ. 2,25 Θα ανταποδώσω εις σας πλούσια τα προϊόντα αντί εκείνων τα οποία είχε κατά τα προηγούμενα έτη καταφάγει η ακρίς και ο βρούχος, το μεγάλο αυτό στράτευμά μου, το οποίον εγώ έστειλα εναντίον σας προς παιδαγωγικήν τιμωρίαν σας.
Ιωηλ. 2,26 Θα φάγετέ με το παραπάνω, θα χορτάσετε και θα δοξάσετε το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ο οποίος επραγματοποίησε προς σας τα θαυμαστά αυτά έργα. Ποτέ δε στο μέλλον δεν θα καταισχυνθή ο λαός μου.
Ιωηλ. 2,27 Θα γνωρίσετε έτσι καλά και θα μάθετε ότι εγώ είμαι εν μέσω του ισραηλιτικού λαού• εγώ ο Κυριος και Θεός σας, και δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην εμού. Δεν θα καταισχυνθή ποτέ πλέον στον αιώνα ο λαός μου.

ΓΕΝΟΙΤΟ , ΓΕΝΟΙΤΟ , ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΜΗΝ.
( Ευχή ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ )

ΙΩΑΝΝΗΣ

BornGR είπε...

Προς Εφεσίους 2:1-3

"Κι εσάς, που ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών σας, σας ζωοποίησε· μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, του πνεύματος, που σήμερα ενεργεί στους γιους της απείθειας· ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς συναναστραφήκαμε κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των συλλογισμών· και ήμασταν από την φύση μας τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι."

Προς Εφεσίους 2:4-9

"Ο Θεός όμως, επειδή είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας της πολλής του αγάπης, με την οποία μας αγάπησε, κι ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. (κατά χάρη είστε σωσμένοι)· και μας ανάστησε μαζί του, και μας κάθισε μαζί του στα επουράνια διαμέσου του Ιησού Χριστού

Ανάρτηση & σχόλιο Ιωάννη σε πλήρη αρμονία.....υπέροχα!
Καλημέρα Αδερφοί μου

Ανώνυμος είπε...

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΕΝΝΟΕΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,
ΕΣΑΛΠΙΣΕ ΚΑΙ ΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ ΠΟΥ ΚΑΙΓΟΤΑΝΕ ΕΡΡΙΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΙΜΑ,ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,ΠΟΥ ΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΘΑΝΑΝ.......

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ!

ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΛΛΑΞΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ,ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ!

http://www.youtube.com/watch?v=AVCrPciM4cQ

ΧΑΙΡΕΤΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ!ΦΙΛΗΜΑΤΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΓΙΑ!

PISTOS 788 είπε...

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΟΙΤΟ , ΓΕΝΟΙΤΟ , ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΜΗΝ.
( Ευχή ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ )

ΑΣ ΑΚΟΥΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΑΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ....

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

BornGR

-ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς συναναστραφήκαμε κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των συλλογισμών· και ήμασταν από την φύση μας τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι."

Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΩΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ....

ΓΕΝΟΙΤΟ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΜΗΝ....

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΒΡΑΔΥ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

telitsa-παυλίτσα

ΕΡΧΕΤΑΙ....

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ,ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ....

ΟΜΟΡΦΟ....

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

Πολύ μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα και την Πολεμική Αεροπορία η επίλογή του επισμηναγού (Ι) Xαράλαμπου Εσκίογλου σαν του καλύτερου πιλότου σε όλο το ΝΑΤΟ.

Εξεξέγη και συμμετέχει στην ΤLP ( Tactical Leadership Programme ) ως εκπαιδευτής, αφού εκλέχθηκε από τους συναδέλφους του όλων των χωρών του ΝΑΤΟ, σαν ο καλύτερος εκπαιδευτής σε αποστολές αέρος-αέρος (αερομαχίες) και ταυτοχρόνα, ο καλύτερος εκπαιδευτής σε αποστολές βομβαρδισμού αέρος-εδάφους!!!!!

Tactical Leadership Programme ονομάζεται η εκπαίδευση των Ιπταμένων του ΝΑΤΟ στη συγκρότηση και την ηγεσία μικτών σχηματισμών (COMAO) καθώς και την εξοικείωση και συνεργασία όλου του προσωπικού που υποστηρίζει τέτοιου είδους αποστολές.

Πρόκειται για αποστολές εναέριας υπεροχής και καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας καθώς και επιβολής Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσης, αποστολές εγγύς αεροπορικής υποστήριξης, έρευνας και διάσωσης μάχης τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και της νύχτας.

Επιτέλους βρέθηκε και ένας εν δυνάμει παραγωγικός πιλότος για να παρηγορηθεί και το υπουργείο εθνικής αμύνης. Και λέμε εν δυνάμει, διότι αν οι πολιτικοί αφήσουν τα παλληκάρια μας ελεύθερα πάνω από το Αιγαίο, θα δουν τα τρομαγμένα μάτια τους πολύ μεγάλη παραγωγικότητα.

Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν δεκάδες ισάξιοι "αντιπαραγωγικοί" πιλότοι, με τον επαγγελματισμό να κρατά τα πρόσωπά τους σοβαρά και το ελληνικό τους αίμα να βράζει κάθε φορά που πετούν πάνω από το Αιγαίο και θέλουν να καταδιώξουν του Τούρκους πάνω από τα άγια χώματα της Μικράς Ασίας.

Και ακαρτέρει και ακαρτέρει φιλελεύθερη λαλιά,

ένα εκτύπαε τ' άλλο χέρι από την απελπισιά.

Κι έλεγες: "Πότε, α, πότε βγάνω το κεφάλι από τις ερμιές;"

Και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες, φωνές.

Τότε εσήκωνες το βλέμμα μες στα κλάματα θολό,

και εις το ρούχο σου έσταζ' αίμα, πλήθος αίμα ελληνικό.

Αφήστε ρε σεις τους Έλληνες να δείξουν σε κάθε τομέα τι μπορούν να κάνουν, που τους έχετε μαντρώσει με τα παραμύθια, της δήθεν κρίσης και της δήθεν ανικανότητος και της δήθεν τεμπελιάς.

Αφήστε το εμπορικό και επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα να κατακτήσει τον κόσμο, που τον έχετε μαντρώσει με τους υπέρογκους και ανώμαλους φόρους σας που διέλυσαν την αγορά.

Είναι επίσης απαράδεκτο να κράζουν για τα κακώς κείμενα υπουργοί και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ περισσότερο από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Είναι απαράδεκτο να μην ζητά εκλογές ο Σαμαράς και να ζητά μόνο ο Καρατζαφέρης και ο Τσίπρας.

Πότε επιτέλους θα μιλήσουν εκείνοι, από όλα τα κόμματα που καταλαβαίνουν τι γίνεται;

Πότε θα πάψει αυτή η ένοχη σιωπή;

ΠΗΓΗ-http://www.liako.gr/news/home/32615-2011-04-09-08-05-08.html

PISTOS 788 είπε...

Γράφει ο Μάνος Μεϊμαράκης
Ποιοι διώκονται για παράβαση καθήκοντος...!
Μετά τα όσα συνέβησαν προ μηνός περίπου, όταν 3.000 μουσουλμάνοι κατέλαβαν την πλατεία Κοτζιά και το Σύνταγμα προκειμένου να εορτάσουν την γέννηση του Μωάμεθ, απαγορεύοντας προκλητικά σε διερχόμενους Έλληνες πολίτες να πλησιάσουν αλλά ούτε και να περάσουν την περιοχή, το θέμα έφτασε στη Βουλή. Στις 20 Φεβρουαρίου οι 3.000 περίπου οργισμένοι μουσουλμάνοι κυματίζοντας πράσινες σημαίες του Ισλάμ, αφού κατέλαβαν την πλατεία Κοτζιά για να προσευχηθούν, ξεκίνησαν πορεία μέσω της Σταδίου προς το Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να νεκρώσει ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας.
Έκλεισαν όλοι οι δρόμοι από την Ομόνοια μέχρι την πλατεία Συντάγματος και στην διαδρομή αυτή φώναζαν διάφορα συνθήματα. Όταν έφθασαν στο Σύνταγμα διαλύθηκαν δίνοντας την υπόσχεση ότι θα ξανακατέβουν σε διαδήλωση αν δεν νομιμοποιηθούν και δεν κτιστεί σύντομα το τζαμί τους.
Να σημειωθεί πως οι αρχές είχαν προσφέρει στους μουσουλμάνους ειδικό χώρο για την πραγματοποίηση της εορτής τους αλλά αυτοί προτίμησαν να... παρέλασουν στους δρόμους της Αθήνας.
Όμως, οι θρησκευτικές συγκεντρώσεις αυτές και οι κάθε είδους μουσουλμανικές απαγορεύσεις προς τους Έλληνες πολίτες να κινούνται ελεύθερα και απρόσκοπτα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα είναι... παράνομες. Ήταν που ήταν δηλαδή σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά τώρα το πιστοποιεί και το αρμόδιο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Συγκεκριμένα, σε απάντηση του προς την Βουλή των Ελλήνων για την ερώτηση των βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. Κυριάκου Βελόπουλου, Θανάση Πλεύρη και Άδωνη Γεωργιάδη, αν είναι νόμιμες αυτές οι συγκεντρώσεις, το υπουργείο δηλώνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει την χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο έγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αυτό διευκρινίσθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στην αντιπροσωπεία των Πακιστανών όταν ζήτησαν άδεια να πραγματοποιήσουν τις λατρευτικές τους εκδηλώσεις, τις οποίες αργότερα μετέτρεψαν σε οργισμένη κατάληψη της πλατείας Κοτζιάς και της πλατείας Συντάγματος. Να σημειωθεί ότι το έγγραφο αυτό απευθύνεται προς την Βουλή των Ελλήνων...
Αυτό που δεν αναφέρει το έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι, αν θα ασκηθούν διώξεις για παράβαση καθήκοντος, αφού αυτή η συγκέντρωση, όπως και άλλες στο πρόσφατο παρελθόν, έγινε παράνομα...
Από "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ"


Read more: http://ellinikiafipnisis.blogspot.com/2011/04/blog-post_2160.html#ixzz1J3DO3bQJ

Ανώνυμος είπε...

πετερ

Ετσι οπως εχει η Γη μαγνητικο πεδιο και αιθερικη υποσταση ετσι ειναι και ο ανθρωπος εχει αιθερικο δυναμικο.Ο ανθρωπος οταν επαναστατει,δερνει,προστατευει κτλ η δραση του ειναι κυριος στην υλικη υποσταση οταν ομως στελνει την σκεψη-φαντασια του με συναισθημα και κυριως προσευχετε,στην υλικη διασταση δεν γινονται πολλα για αυτο και οι κοντοφθαλμοι ανθρωποι τα υποτιμουν ΑΛΛΑ στην αιθερικη γινονται παρα πολλα.Η προσευχη ειναι ασκηση πνευματικη ειναι η δυναμη του ανωτερου εαυτου οταν αυτος κανει κουμαντο τοτε ενεργοποιουνται κρυφα και ευαισθητα κεντρα του εγκεφαλου τα οποια ειναι πανισχυρα και δυναμωνουνε οσο εμεις τα δουλεουμε και αυτο ειναι υπερ μας σε ολους του τομεις.Μια ιστορια λεει:Καποτε ητανε καποιος που προσευχονταν φωναζοντας και δεν γινοτανε τιποτα και ενας αλλος προσευχονταν απο μεσα του βαζοντας ολη την αγαπη που ειχε για αυτο που ηθελε και του ειπε η φωνη του Θεου γιατι φωναζεις τοσο δυνατα?.Η αγαπη ειναι η συμπαντικη κολα που ενωνει τα παντα.Ας ειναι καθε μερα 3 το μεσιμερι να προσευχομαστε ο καθενας οσο μπορει και οπως μπορει για την Ελλαδα και για αυτο που αγαπα,καθως κανει καποιος δουλειες,τρωει,ειναι τουαλετα,ειναι στον δρομο δεν εχει σημασια ας προσευχετε οσο θελει οσο το νιωθει δεν υπαρχει ρεκορ,σημασια δεν εχει η ωρα αλλα κυριως η ενταση που προσευχομαστε.Ειμαστε σαν κουμπαραδες ο καθενας κανει τις αποταμιευσεις κανεις δεν μπορει να ξερει τι αποταμιευουμε μεσα μας.Να πατησουμε ποδι στο αιθερικο κοσμο.Ειδει πολλα θα γινοντουσαν στον κοσμο και στην Ελλαδα μας τα οποια ξαφνηκα δεν εγιναν.Καποιοι μαχονται ας γινουμε ακομα ποιο πολλοι.Και οποιος δεν πιστευει η ζητα να μαθει ας το ζητησει μεσα απο την προσευχη

Αν σε περιοδο πολεμου εκτελεσω οσους μπορεσω αυτο ειναι μειων μου?Κατα μου?Πεφτω στα ματια του Θεου?

PISTOS 788 είπε...

πετερ

ΜΠΡΑΒΟ ΠΕΤΕΡ,ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΣΧΟΛΙΟ....

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ,ΑΠΕΙΡΩΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ....

ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ....

Αν σε περιοδο πολεμου εκτελεσω οσους μπορεσω αυτο ειναι μειων μου?Κατα μου?Πεφτω στα ματια του Θεου?

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ....

ΑΛΛΑ ΑΝ ΓΙΝΕΙ,ΛΕΣ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ,Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ,ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΗΡΩΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ....

ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ....ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ....

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΒΡΑΔΥ ,ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

Πατριωτικό Μέτωπο
Νίκης 33, 10557, Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλ. 2103311642, Φαξ: 2103311652
Τηλ. Εκπροσώπου: 6980292626
www.pamet.gr, pametopo@gmail.com
Ένα ακόμη περιστατικό «απονομής δικαιοσύνης» μέσα από ένα εντελώς απαράδεκτο δικαιοδοτικό πλαίσιο, προστίθεται στην πληθώρα των δικαστικών αποφάσεων, που αντίκεινται στο «κοινό περί δικαίου αίσθημα». Δικαιώνοντας την σαφή και ξεκάθαρη θέση του Πατριωτικού Μετώπου πως δεν....
μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτήν την δικαιοσύνη και πως πρέπει επιτέλους, να πάμε σε αιρετό εισαγγελέα και σε πλήρη ορκωτά-λαϊκά δικαστήρια, όπως πχ των ΗΠΑ, τα οποία στήθηκαν από τους αρχαιελληνολάτρειςMadison και Jefferson, στο πρότυπο της Ηλιαίας της αρχαίας Αθήνας. Με παράλληλη ανάπτυξη των λογικών της παλλαϊκής άμυνας, στο πλαίσιο της οποίας, το σπίτι του κάθε Έλληνα πολίτη, είναι το «κάστρο του» και κανείς δεν μπορεί και δεν θα μπορεί να το παραβιάσει.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο του Πύργου, καταδίκασε 77χρονο από το Διακοφτό Αχαΐας σε δεκαετή κάθειρξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ένα χρόνο φυλάκιση για οπλοχρησία (10 χρόνια & 6 μήνες σε συγχώνευση), επειδή αντέδρασε δυναμικά σε κακοποιούς, που μπήκαν στο σπίτι του για να τον κλέψουν.
Το συμβάν έγινε στις 24/11/2008, στην παραλία Δ.Δ. Ελαιώνα του δήμου Διακοφτού Αχαΐας μέσα στην οικία του 77χρονου. Ο 30χρονος και ένας ακόμη νεαρός, στις 24 Νοεμβρίου του 2008 μπήκαν τα μεσάνυχτα στο σπίτι του ηλικιωμένου από ανασφάλιστη πόρτα και σύμφωνα με τη δικογραφία, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 1.050 ευρώ. Ο 77χρονος προσπάθησε να αντιδράσει, έτσι άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα του και κατάφερε με αυτό τραύμα στον μηρό του ενός από τους δύο νεαρούς.
Το τραύμα υπήρξε αρκετά σοβαρό με αποτέλεσμα να πληγεί η μηριαία αρτηρία και να υπάρξει ακατάσχετη αιμορραγία για τον έναν από τους φερόμενους ως ληστές, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά τελικά υπέκυψε εννέα μέρες μετά. Το Δικαστήριο μετά την ακροαματική διαδικασία που περιελάμβανε καταθέσεις από επτά μάρτυρες και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 77χρονο παρά μόνο τον αυτοτελή ισχυρισμό περί άμυνας.
Η ποινή που του επέβαλε ήταν η μεγαλύτερη δυνατή που επιβάλλεται στο συγκεκριμένο αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης.
Έτσι, το μήνυμα που έστειλε η «ελληνική δικαιοσύνη», είναι απλά: Όταν μπουν ληστές στο σπίτι σας, φροντίστε να είστε διακριτικοί μαζί τους, επιτρέψτε τους να σας κλέψουν, βιάσουν, βασανίσουν και μην τολμήσετε να αντιδράσετε. Γιατί αν το κάνετε αυτό, ουαί και αλίμονο σας: Θα πάτε φυλακή και μάλιστα με πολυετή κάθειρξη.
Μια ακόμη πλευρά της θλιβερής ελληνικής πραγματικότητας που βιώνουμε στους χαλεπούς καιρούς του ΓΑΠ, των νεοταξιτών και των τοκογλύφων και την οποία το Πατριωτικό Μέτωπο, είναι αποφασισμένο να αλλάξει από τη ρίζα της. Με θέσεις σαφείς, κάθετες και βασισμένες στην ανάγκη για δικαίωση του τραυματισμένου κοινού περί δικαίου αίσθημα του Ελληνικού Λαού, αλλά και την ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης της ελληνικής Δικαιοσύνης, τις οποίες μπορούμε να βρούμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pamet.gr/pdf%20files/pograma.pdf .
http://olympia.gr/2011/04/08/παμ-«δεν-μπορούμε-να-συνεχίσουμε-με-αυ/

BornGR είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=BK_6mgmk5dU&NR=1

"Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου"
Ευτυχώς μας ενημερώνουν πριν πράξουν!!!
...αλλά μας ενημερώνει και ο Κύριος
Ιωηλ. 2,20 Εγώ θα εκδιώξω εκ της χώρας σας τον από βορρά επιδραμόντα εναντίον σας εχθρόν, θα τον απωθήσω εις περιοχήν άνυδρον και άγονον......

PISTOS 788 είπε...

BornGR

ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥΣ....

ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ.....ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ....ΤΑΞΗ....

ΑΛΛΑ ΕΙΠΑΜΕ ΟΑΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ ,Ο ΘΕΟΣ ΓΕΛΑΕΙ....

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

ITΑΛΙΑ: Στέλνει τους λαθρομετανάστες εκεί απ όπου ήρθαν

Ξεκινούν από σήμερα οι πτήσεις επαναπατρισμού (δύο την ημέρα) από την Ιταλία προς την Τυνησία, ενώ η Λαμπεντούσα έχει πλέον σχεδόν αδειάσει από μετανάστες.


Ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που επισκέφθηκε ξανά το νησί, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι πιστεύει πως τα αεροπλάνα της επιστροφής θα λειτουργήσουν και ψυχολογικά, θα στείλουν το μήνυμα ότι όσοι φθάνουν στην Ιταλία θα επιστρέφουν αμέσως στις χώρες καταγωγής τους.


Ο Καβαλιέρε δεν δίστασε να επιτεθεί και στην ΕΕ και σε οξύ τόνο ξεκαθάρισε πως είτε η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, είτε θα πάψει να είναι ενωμένη, οπότε «καλύτερα να διαλυθεί και να κοιτάξει κανείς τη δουλειά του, βυθισμένος στις φοβίες και στους εγωισμούς του», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.


Στο μεταξύ, οι αφίξεις στη Λαμπεντούσα συνεχίζονταν και το σαββατοκύριακο, αλλά ο Μπερλουσκόνι υποσχέθηκε στους κατοίκους του νησιού ότι θα απομακρυνθούν και οι τελευταίοι 600 μετανάστες που έχουν απομείνει. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στη Γαλλία. «Το Παρίσι», είπε, «πρέπει να αντιληφθεί ότι το 80% των μεταναστών δηλώνουν πως θέλουν να επανενωθούν με συγγενείς και φίλους που ζουν στη Γαλλία».
ΠΗΓΗ-http://radar-gr.blogspot.com/2011/04/it.html

PISTOS 788 είπε...

ΓΙΑΤΙ;

Με νόμο του κράτους απαλλάσσονται της καταβολής κάθε φόρου στο ελληνικό δημόσιο όλοι οι Εβραϊκής καταγωγής Έλληνες υπήκοοι και όλες οι Εβραϊκών συμφερόντων γνωστές τεράστιες βιομηχανίες που λειτουργούν στην Ελλάδα και δεν πληρώνουν κανέναν φόρο!!!
Με βάση το υπ' αριθμόν 182 Προεδρικό Διάταγμα (22-3-1978), βάσει του οποίου το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, όντας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(!) έχει (και ασκεί) δικαιώματα, τα οποία μόνο το Κράτος κατέχει. Ειδικότερα, με αυτό το Π.Δ.!
«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Ελλάδος) (ΚΙΣ) δικαιούται να εισπράττει φόρους, για δική του χρήση, από τους Εβραίους που διαμένουν στην Ελλάδα, αντί του ελληνικού κράτους»!!! Με απλά λόγια, κανένας Εβραίος δεν πληρώνει φόρο στο ελληνικό δημόσιο, αλλά μόνο στο Κ.Ι.Σ.!!! Επειδή όμως ο νόμος «επεκτάθηκε», αργότερα, αποφασίσθηκε πως και οι χριστιανοί που μετέχουν στο Κ.Ι.Σ. απαλλάσσονται της καταβολής φόρων στο ελληνικό δημόσιο.!!!

Εάν μάλιστα αναλογισθούμε ότι το Κ.Ι.Σ. έχει αυθαίρετα απαγορεύσει ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ τη διέλευση των Ελλήνων από την οδό Μελιδόνη στον Κεραμεικό, όπου στεγάζεται η Συναγωγή και άλλα εβραϊκά διοικητικά κτίρια, σε έναν χώρο όπου βρίσκονται ερείπια του αρχαίου νεκροταφείου του Κεραμεικού, δημιουργούνται πολλά εύλογα ερωτηματικά, αναφορικά με τη ταυτότητα αυτών που κατέχουν πραγματικά τα ηνία της εξουσίας στην Ελλάδα.

PISTOS 788 είπε...

Το Κ.Ι.Σ. πέραν του γεγονότος ότι μπορεί να δέχεται περιουσίες Εβραίων και να φορολογεί αυτούς, υποκαθιστώντας το ελλαδικό κράτος, γεγονός πρωτοφανές, είναι παράλληλα απαλλαγμένο και το ίδιο από την καταβολή φόρων, όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων του. Επιπλέον το Κ.Ι.Σ. δεν καταβάλλει κανέναν φόρο στο ελλαδικό κράτος για την απόκτηση, δωρεά, αγορά, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ενώ παράλληλα δικαιούται να εισάγει αδασμολόγητα προϊόντα προς εβραϊκή χρήση.

Κατ' επέκταση, το Κ.Ι.Σ. έχει συγκροτήσει όπως προκύπτει από τον εσωτερικό του κανονισμό, έναν αυτάρκη και αυτοδιοικούμενο οργανισμό που επεκτείνεται σε όλους τους νομοθετικούς, αστυνομικούς, δικαστικούς, διοικητικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, κ.α. τομείς, υποδομή η οποία απαιτείται για τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Τα προνόμια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό κράτος στο Κ.Ι.Σ. είναι παράνομα και αντισυνταγματικά, αφού με τον συγκεκριμένο κανονισμό του Κ.Ι.Σ., αυτοβούλως έχει δημιουργηθεί ένα "κράτος εν κράτη" από την ελληνική εβραϊκή κοινότητα. Και μάλιστα, αυτό το "κράτος" δεν μετέχει σε καμία υποχρέωση έναντι του ελληνικού κράτους και απλά εισπράττει χωρίς ποτέ να αποδίδει τίποτε προς το ελληνικό δημόσιο...!

Μετά από αυτά, δικαίως αναρωτιέται ο γράφων, αλλά και ο κάθε Έλληνας πολίτης: Και γιατί κύριε Παπανδρέου, κύριε Παπακωνσταντίνου και κύριοι βουλευτές, να πληρώνουν οι απλοί Έλληνες πολίτες τη στιγμή που άλλοι Έλληνες πολίτες (Εβραίοι στο θρήσκευμα) δεν συμπαρατάσσονται στην στήριξη της οικονομίας αυτής της χώρας, αλλά και δεν συνδράμουν για την οικονομική της σωτηρία; Γιατί, άραγε, θα πρέπει εις έκαστος μισθωτός, συνταξιούχος ή δημόσιος υπάλληλος, να ανεχθεί την φορολογική επιδρομή της κυβέρνησης Παπανδρέου, όταν κάποιοι άλλοι (Εβραίοι) πολίτες απολαμβάνουν ειδικής μέριμνας, προστασίας και ουσιαστικής απαλλαγής από τις εισφορές φόρων; Αν αναλογιστούμε μάλιστα πως μεγάλες (έως τεράστιες) βιομηχανίες Εβραϊκών συμφερόντων που λειτουργούν στη χώρα δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή ως φόρο και χάνονται πάρα πολλά δισεκατομμύρια ετησίως, λόγω ειδικού νόμου, με ποια σοβαρότητα έρχεται σήμερα το κράτος να κυνηγήσει τον μικροεπιχειρηματία που «φοροδιαφεύγει»;.

Άμεσα οφείλετε να ανακοινώσετε δεκαετή αναδρομική καταβολή φόρων της εβραϊκής κοινότητας (καθώς και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας). Πιστέψτε με, ούτε θα φτωχαίνουν (φυσικά και θα τους λείψουν τα χρήματα που θα δώσουν, αλλά σε έναν καλό Εβραίο πάντα λείπουν τα χρήματα επειδή ζει γνωρίζοντας πως θα μπορούσε να έχει αποκτήσει περισσότερα), καθώς και όλων εκείνων των Ελλήνων χριστιανών που μετέχουν στο Κ.Ι.Σ. Εκτός εάν στην Ελλάδα υπάρχουν πολίτες διαφόρων κατηγοριών, με βάση τη θρησκεία τους. και σε αυτή την περίπτωση, διαβλέπω πως -τελικά- οι χριστιανοί αποτελούν πολίτες γ' κατηγορίας, αφού ως α' κατηγορίας αντιμετωπίζετε τους Εβραίους και ως β' κατηγορίας τους μουσουλμάνους (οι οποίοι στην Ελλάδα χρήζουν ειδικής κρατικής μέριμνας σε πλείστες όσες των περιπτώσεων).

Ζητείστε-απαιτείστε λοιπόν τα χρωστούμενα (και όχι όλα, δεν χρειάζεται) από την ελληνική εβραϊκή κοινότητα και το καθοδηγητικό της όργανο (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, και να είστε βέβαιος πως όλα τα οικονομικά προβλήματα της χώρας θα λυθούν ως δια μαγείας. (μην σας πω και πως οι τοκογλύφοι θα σκεφτούν πολύ σοβαρά να μας δανείσουν και χωρίς τόκο.)!!--

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (4) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (53) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (2) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (21) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟ... (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (58) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (1) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (52) ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. (1) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (17) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (6) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.