Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής.Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο...ΤΟΓΙΟ;

Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 4 καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον.ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Είδα την πόλι την αγία, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνη από τον ουρανό από τον Θεό ετοιμασμένη σαν νύμφη, στολισμένη για τον άνδρα της. Θαυμαστό το όραμα. Μεγαλειώδες και το άκουσμα: «Και άκουσα δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει: Ιδού η σκηνή του Θεού και των ανθρώπων. Θα σκηνώση μαζί τους. Αυτοί θα είναι ο λαός του. Και αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους

Και να! Από τα βάθη του ουρανού ξεπροβάλλει η αγία πόλις και κατεβαίνει. Και όλο και καθαρότερα φαίνεται.
Καὶ ὁ λαλῶν μετ᾿ ἐμοῦ εἶχε μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί.

Ο άγγελος πού συνόδευε τον Ιωάννη κρατούσε ένα χρυσό καλάμι για μέτρο, για να μετρήση την πόλη και τις πύλες της και το τείχος της. Η πόλις είναι τετράγωνη, με ίσα το μήκος και το πλάτος.Το μέτρο έδειξε ότι κάθε πλευρά της ανερχόταν στα 12.000 στάδια=2.220 χιλιόμετρα…
Ο Κύριος έμμεσα ομιλεί για την άνω Ιερουσαλήμ όταν λέει το βράδυ του Μυστικού Δείπνου: «Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού θα πάω και θα σας ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι για να σας παραλάβω κοντά μου, ώστε να βρισκόσαστε και σεις οπού βρίσκομαι εγώ. (Ιωάν.14,2-3).
Καθώς κατερχόταν η αγία πόλις, ο Ιωάννης την διέκρινε πιο καθαρά. Τώρα ξεχώριζε και το υλικό των οικοδομών της. Όχι πλίνθοι, Όχι πέτρες, αλλά χρυσάφι. Τα πάντα ολόχρυσα. Και το χρυσάφι, εκλεκτής ποιότητος, ανάλαφρο, στιλπνό, διαυγές σαν γυαλί:

«Και η πόλις χρυσίον καθαρόν,
όμοιον υάλω καθαρώ».
Σ' αυτήν θα συγκεντρωθούν σεσωσμένοι από όλα τα έθνη.

καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 24 καὶ περιπατήσουσι τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν εἰς αὐτήν, 25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας· νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ· 26 καὶ οἴσουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου.


ΖΚΕ...

10 σχόλια:

BornGR είπε...

Όταν... αυτά για τα οποία κοπίασες γίνονται συντρίμια, και βλέπεις ότι όλη σου η ζωή χάθηκε γύρω από τα υλικά για τα οποία εργάσθηκες, αυτά που τώρα πλέον γκρεμίστηκαν, και άφησαν το κενό μιας εξ ίσου κενής και άδικης ζωής...
...Θυμίσου
Εκείνος που σε κάλεσε σε ύπαρξη, σε ξέρει, και σ' ακούει, και σε περιμένει!
"ος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν".
Ο κύβος ερρίφθη!
http://www.youtube.com/watch?v=B19kMYKF8No&feature=related
ΤοΓιο! ....Αδερφέ!

zkcome είπε...

Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό στον κόσμο, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται.
Όποιος όμως δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί, γιατί δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κατηγορία για την κρίση: ότι το φως έχει έρθει στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν κακά. Γιατί καθένας που πράττει κακά μισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως, για να μην ελεγχτούν τα έργα του. Αυτός όμως που εφαρμόζει την αλήθεια έρχεται προς το φως, για να φανερωθούν τα έργα του ότι έχουν γίνει μέσα στο θέλημα του Θεού».

telitsa είπε...

ΤΟ 12 ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ.
Η ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΤΗΤΑ.ΟΛΑ ΙΣΙΑ.ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ.
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΣΥΜΠΑΝ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Η ΠΟΛΗ.
ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΣ!
ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΠΙΝΙΑ ΕΝΝΟΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΩΘΕΙ!

ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ,ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗ.

ΝΕΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ!ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!

ΘΑ ΞΕΡΙΖΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ΓΕΜΑΤΟ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ!

ΤΩΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ--ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ--ΒΛΑΒΕΣ--ΦΘΟΡΕΣ ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΩΜΑΤΕΝΙΟ ΑΚΟΜΗ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΜΕ!

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ 144.000.
ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΩΗΛ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΠΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ 12.

12 ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ--ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ-- ΕΠΙ 12000 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΥ ΔΥΤΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ,ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!

ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

ΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.
5000 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΚΑΙ 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ.7000.
ΤΟ 8 ΞΗΜΕΡΩΣΕ!ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ!

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ.ΤΟ 2220 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΕΝΝΟΕΙ ....ΔΕΝ ΘΑ ΠΩ ΑΛΛΑ.ΑΣ ΒΑΛΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ.

ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΧΡΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΘΕΟΣ.ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΘΑ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΣΠΟΙΗΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΙΔΡΥΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ 12.000 ΣΤΑΔΙΑ.ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΔΑΥΙΔ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΔΥΝΑΜΗ!

ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΦΕΝΤΟΝΑ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΟΝ ΓΟΛΙΑΘ!

ΓΕΝΟΙΤΟ!ΓΕΝΟΙΤΟ! ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ!

Η ΤΕΛΙΤΣΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΟΛΩΝ.ΙΣΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΙΣΟΤΗΣ.

ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΙΣΤΕ. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙΣ.
ΦΙΛΑΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

PISTOS 788 είπε...

BornGR

Ο ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ...2200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ Η ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ...

"ος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν".
ΤΟΓΙΟ;

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΠΡΑΔΕΡ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

zkcome

ΦΟΥΤΖΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΚΥΒΟ...ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ...

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑΣ...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΠΡΑΔΕΡ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

telitsa-paylitsa

ΕΧΟΥΜΕ ΒΡΕΙ ΕΝΑΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ....

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ,ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ...ΖΚΕ!!!

Ανώνυμος είπε...

“Και ένας από τους πρεσβύτερους αποκρίθηκε, λέγοντας σε μένα: Αυτοί οι ντυμένοι με τις λευκές στολές, ποιοι είναι, και από που ήρθαν; Και του είπα: Κύριε, εσύ ξέρεις. Και μου είπε: Αυτοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη· και έπλυναν τις στολές τους και τις λεύκαναν στο αίμα του Αρνίου. Γι’ αυτό είναι μπροστά στον θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα μέσα στον ναό του· κι εκείνος που κάθεται επάνω στον θρόνο θα κατασκηνώσει επάνω τους. Δεν θα πεινάσουν πλέον ούτε θα διψάσουν πλέον, ούτε θα πέσει επάνω τους ο ήλιος ούτε κανένα καύμα” Αποκάλυψη 7:13-16.


το νου μας...... με τα μάτια της ψυχής ανοιχτά!!!
Καλησπέρα!!!
Κατερίνα

PISTOS 788 είπε...

Κατερίνα

Αυτοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη· και έπλυναν τις στολές τους και τις λεύκαναν στο αίμα του Αρνίου. Γι’ αυτό είναι μπροστά στον θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα μέσα στον ναό του· κι εκείνος που κάθεται επάνω στον θρόνο θα κατασκηνώσει επάνω τους. Δεν θα πεινάσουν πλέον ούτε θα διψάσουν πλέον, ούτε θα πέσει επάνω τους ο ήλιος ούτε κανένα καύμα”

το νου μας...... με τα μάτια της ψυχής ανοιχτά!!!

ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ...ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ,Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ...ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...

Ανώνυμος είπε...

peter


Δηλαδη μιλαμε για μια κυβικη πολη με μεγεθος περιπου οσο η ελλαδα.Η οποια θα ειναι στη Γη η καπου αλλου?Δεν μπορω να το φανταστω απο χρυσο ολη η πολη μηπως ειναι μεταφορικο?

PISTOS 788 είπε...

peter

Δηλαδη μιλαμε για μια κυβικη πολη με μεγεθος περιπου οσο η ελλαδα...

Δεν μπορω να το φανταστω απο χρυσο ολη η πολη...

ΟΣΑ ΜΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΕ...ΚΑΙ ΑΥΤΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕ...ΑΥΤΑ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ...ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΝΕ...

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΠΕΤΕΡ,ΘΑ ΔΟΥΜΕ...

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (4) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (53) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (2) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (20) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (56) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (1) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (51) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (17) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (4) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.